Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.168.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/16). Monika Wons 2018-10-01 14:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.168.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/16). Monika Wons 2018-10-01 14:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.132.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budrzecie Gminy Czarne 2018 r. Michał Rulski 2018-10-01 14:48:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.164.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.159.2018 z dnia 19 września 2018 r. Michał Rulski 2018-10-01 14:43:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-01 13:59:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-01 13:52:49 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyboczego w Słupsku z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czarne Michał Rulski 2018-10-01 12:50:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.165.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania Opiekuna IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-01 12:45:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-10-01 09:42:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-10-01 09:41:11 edycja dokumentu
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM Michał Rulski 2018-09-28 13:50:42 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.163.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2018r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-09-28 13:50:16 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.163.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2018r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-09-28 13:46:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.163.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2018r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-09-28 13:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.155a.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 września 2018r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KARAT 2018" Michał Rulski 2018-09-28 13:39:07 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych III kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-09-28 13:23:32 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień III kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-09-28 13:22:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zaspępowania w przypadku nieobecnoci dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 11:13:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.158.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-09-28 11:08:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.159.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2018-09-28 10:08:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko bibliotekarza Michał Rulski 2018-09-28 08:36:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:26:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:23:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:22:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:22:02 dodanie dokumentu
Małgorzata Kłobukowska P.O. Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 07:37:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Burmistrza Czarnego zatrudni pracownika na umowę o pracę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko konserwatora OSP Bińcze Renata Szymańska 2018-09-27 14:57:50 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2018r. Michał Rulski 2018-09-25 09:08:25 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 22:00:14 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 21:49:43 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 21:47:55 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 21:47:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.162.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-09-24 15:33:42 dodanie dokumentu
Maciej Piotr Bieńkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyczechach Michał Rulski 2018-09-24 15:19:41 edycja dokumentu
Aneta Antoszko - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:18:29 edycja dokumentu
Leszek Wilma - Prezes PGM w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:16:13 edycja dokumentu
Leszek Wilma - Prezes PGM w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:15:39 edycja dokumentu
Ewa Matraszek - Sekretarz Gminy Michał Rulski 2018-09-24 15:14:58 edycja dokumentu
Kopczak Paweł Michał Rulski 2018-09-24 15:11:29 edycja dokumentu
Orzłowski Zdzisław Michał Rulski 2018-09-24 15:11:05 edycja dokumentu