Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2015r.

Burmistrz Czarnego, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2015r., dotyczących:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

a) organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie sołectw gminy Czarne,

b) organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego,

c) organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne,

d) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

 

2. Edukacji poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielenie pomocy materialnej uczącej się młodzieży.

3. Turystyki i krajoznawstwa poprzez:

a) organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

b) organizację imprez i konkursów popularyzujących turystykę i krajoznawstwo,

c) wspieranie działań i inicjatyw promujących gminę w zakresie turystyki.

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań wynosi 183.000 zł.

Pełen tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej www.czarne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem http://bip.czarne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Oferty wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać osobiście lub przesłać przesyłką pocztową w terminie do dnia 25 lutego 2015r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne.

Oferta powinna być złożona w kopercie z napisem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Czarne – 2015”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferty złożone wg innych wzorów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i zwrócone oferentowi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 0050.22.2015.pdf (PDF, 1.81Mb) 2015-02-03 12:38:06 569 razy
2 Wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc (DOC, 126.00Kb) 2015-02-03 12:38:06 558 razy
3 Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej do uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu wybór członków komisji konkursowej.doc (DOC, 14.00Kb) 2015-02-03 12:38:06 546 razy
4 Ogłoszenie o konkursie 3 luty 2015r.pdf (PDF, 254.69Kb) 2015-02-03 12:38:06 545 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-02-2015 12:38:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: 03-02-2015 12:54:38