Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2016 rok

BURMISTRZ CZARNEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2016r., dotyczących:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:
a) organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie sołectw gminy Czarne,
b) organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie Czarnego,
c) organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne,
d) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
2) Edukacji poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielenie pomocy materialnej uczącej się młodzieży.
3) Turystyki i krajoznawstwa poprzez:

a) organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,
b) organizację imprez i  konkursów popularyzujących turystykę i krajoznawstwo,
c) wspieranie działań i inicjatyw promujących gminę w zakresie turystyki.
4) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi rozprowadzanymi przez organizacje pozarządowe i placówki działające na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań wynosi 188.000 zł.
Pełen tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert znajduje się  na stronie internetowej www.czarne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem http://bip.czarne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Oferty wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy  dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać osobiście lub  przesłać przesyłką pocztową w terminie do dnia 25 lutego 2016r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne.
Oferta powinna być złożona w kopercie z napisem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Czarne – 2016”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
Oferty złożone wg innych wzorów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i zwrócone oferentowi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Komunikat.pdf (PDF, 46.71Kb) 2016-02-03 07:07:27 464 razy
2 Zarządzenie.pdf (PDF, 277.56Kb) 2016-02-03 07:07:27 565 razy
3 wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc (DOC, 126.00Kb) 2016-02-03 07:07:27 648 razy
4 Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej do uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu wybór członków komisji konkursowej.doc (DOC, 14.00Kb) 2016-02-03 07:07:27 642 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-02-2016 07:07:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2016
Ostatnia aktualizacja: 03-02-2016 07:07:27