Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2016r.

Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2016r., dotyczących:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

a) Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie sołectw Gminy Czarne;

b) Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne;

c) Organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne;

d) Popularyzację walorów rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi rozprowadzanymi przez organizacje pozarządowe i placówki działające na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań wynosi 109.000,00 zł.

Pełen tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej www.czarne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem http://bip.czarne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Oferty wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać osobiście lub przesłać przesyłką pocztową w terminie do dnia 19 lipca 2016r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12,77-330 Czarne.

Oferta powinna być złożona w kopercie z napisem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Czarne – 2016”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferty złożone wg innych wzorów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i zwrócone oferentowi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Komunikat Burmistrza Czarnego.pdf (PDF, 39.89Kb) 2016-06-28 08:17:34 392 razy
2 Zarządzenie Nr 0050.111.2016.pdf (PDF, 296.83Kb) 2016-06-28 08:17:34 388 razy
3 wzór oferty realizacji zadania publicznego.doc (DOC, 126.00Kb) 2016-06-28 08:17:34 443 razy
4 Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej do uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu wybór członków komisji konkursowej.odt (ODT, 14.25Kb) 2016-06-28 08:17:34 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 28-06-2016 08:17:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Szymańska 28-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 28-06-2016 08:17:34