Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2017r.

BURMISTRZ CZARNEGO

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2017r., dotyczących:

4. Pomocy społecznej, w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi rozprowadzanymi przez organizacje pozarządowe i placówki działające na rzecz mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.

5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:

a) Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w trudnej sytuacji materialnej szczególnie w okresie wakacji.

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

   a) Organizowanie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu na terenie sołectw Gminy Czarne.

   b) Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne.

   c) Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży.

  2. Edukacja poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielenie pomocy materialnej uczącej się młodzieży.

  3. Turystyki i krajoznawstwa poprzez:

   a) Organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży,

   b) Organizację imprez i konkursów popularyzujących turystykę i krajoznawstwo

   c) Wspieranie działań i inicjatyw promujących gminę w zakresie turystyki.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadań wynosi 236.000,00 zł.

Pełen tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej www.czarne.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem http://bip.czarne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Oferty wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) należy składać osobiście lub przesłać przesyłką pocztową w terminie do dnia 20 stycznia 2017r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12,77-330 Czarne.

Oferta powinna być złożona w kopercie z napisem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Czarne – 2017”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferty złożone wg innych wzorów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i zwrócone oferentowi.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie nr 0050.217.2016.pdf (PDF, 322.24Kb) 2016-12-29 13:58:37 511 razy
2 Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf (PDF, 48.94Kb) 2016-12-29 13:58:37 352 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-12-2016 13:58:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2016
Ostatnia aktualizacja: 29-12-2016 13:58:59