Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


……………………………………….

(miejscowość, data)

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(dane wnioskodawcy)

Burmistrz Czarnego

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

  1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie (nazwa, siedziba, NIP, nr telefonu):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Przedmiot działalności i obszaru działalności:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

  1. Dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną,

  2. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych,

  3. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

  4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) w wysokości 107,00 zł - cz. III pkt 42 załącznika do ustawy.

Objaśnienia:

* - z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Opis pojazdów asenizacyjnych

Ilość pojazdów wraz z podaniem nr rej. pojazdów

Opis oznakowania pojazdów, pozwalający na identyfikację świadczącego usługę

Sposób zapewnienia ciągłości i nieprzerywalności świadczonych usług w ramach zawartych umów (np. w razie awarii pojazdu lub choroby przedsiębiorcy)

Miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów oraz częstotliwość wykonywania tych zabiegów1)

Opis bazy transportowej do parkowania lub garażowania pojazdów po zakończeniu pracy

Adres bazy i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza

Czy baza zapewnia codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdu/pojazdów po zakończeniu pracy

Czy baza jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich

Czy baza posiada szczelną nawierzchnię zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu i wody, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami

Czy baza jest zlokalizowana w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców

Czy jest zapewniony dostęp pracowników do zaplecza sanitarno-socjalnego

1)Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa zbiornika powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być umyte.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w uchwale nr 0007.27.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 22 czerwca 2023 r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czarne (Dz. U. Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2023 r. Poz. 3414)

………………………………………………………………..
(data, podpis)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.doc (DOC, 46.50Kb) 2023-09-19 13:14:38 18 razy
2 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf (, 47.32Kb) 2021-07-14 08:10:22 98 razy
3 Wniosek o wydanie zezwolenie na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.pdf (, 72.09Kb) 2019-06-17 13:40:44 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 17-06-2019 13:40:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 19-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kosowska 19-09-2023 13:16:25