Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RIPiOŚ 6220.1.2019.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: lokalizacja inwestycji instalacji odzysku odpadów drewnopochodnych na działce nr 311/1 w Nadziejewie.

Czarne, 12 października 2020r.

RIPiOŚ 6220.1.2019JK

 

OBWIESZCZENIE

                  o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

                  Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256ze zm..) Burmistrz Czarnego zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji inwestycji instalacji odzysku odpadów drewnopochodnych na działce nr 311/1 w Nadziejewie został zebrany pełny materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – art. 10 § 1 k.p.a.

                 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne przy ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne pok. 15 w godzinach 7 00 – 14 00 (od poniedziałku do piątku), w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia

                     Zgodnie z art. 40  § 4 k.p.a Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

                 Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne w Sołectwie Nadziejewo gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie ) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarne www.bip.czarne.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomieni uznaje się za doręczone po upływie 14, dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania udostępniono w BIP w dniu 13 października 2020r.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie z art.49 k.a.p.

  2. Inwestor

Burmistrz Czarnego

/-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (PDF, 100.85Kb) 2021-06-07 15:23:14 23 razy
2 Obwiesczenie zebrani materialu.pdf (PDF, 89.32Kb) 2021-03-19 13:41:59 24 razy
3 Obwieszczenie zebranym materiale dowodowym.pdf (PDF, 81.54Kb) 2020-10-19 09:21:46 46 razy
4 Raport Czarne.pdf (PDF, 3.27Mb) 2020-04-02 12:51:32 113 razy
5 Obwieszczenie o raporcie.pdf (PDF, 133.04Kb) 2020-04-02 12:51:01 194 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 02-04-2020 12:51:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 02-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 07-06-2021 15:23:14