Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RIPiOŚ.6220.2.2020.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Farma fotowoltaiczna o mocy 26,789 MWp (26 kW input do sieci) zlokalizowana w miejscowości Sokole na terenie gminy Czarne, na działce 191/1, 191/2, 191/3 obręb ewidencyjny 220302_5.0009.

Czarne, 27 kwietnia  2021r.

OŚ 6220.2.2020JK

 

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE  

o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnych do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 z póź. zm.) Burmistrz Czarnego zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:Ferma fotowoltaiczna o mocy 26,789 MWp ( 26 kW input do sieci) zlokalizowana w miejscowości Sokole na terenie gminy Czarne, na działce 191/1, 191/2, 191/3 obręb ewidencyjny 220302_5.0009 na został zebrany pełny materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – art. 10 § 1 k.p.a.

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne przy ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne pok. 16          w godzinach 7 00 – 14 00 (od poniedziałku do piątku),  w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia

Zgodnie z art. 40  § 4 k.p.a Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie  z art. 40  § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne w Sołectwie Sokole , gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie ) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarne www.bip.czarne.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomieni uznaje się za doręczone po upływie 14, dni od dnia  w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie udostępniono w BIP.

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie z art.49 k.a.p.
  2. Inwestor 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2.2020.pdf (PDF, 119.17Kb) 2021-06-07 15:36:51 28 razy
2 OŚ.6220.2.2020.JK Obwieszczenie o zeraniu materiału dowodowego.pdf (PDF, 85.90Kb) 2021-04-28 14:39:53 29 razy
3 Obwieszczenie raport.pdf (PDF, 278.23Kb) 2020-09-03 09:25:55 51 razy
4 Raport_Sokole.pdf (PDF, 802.94Kb) 2020-09-03 09:25:55 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 03-09-2020 09:25:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 03-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 07-06-2021 15:36:51