Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Informacje ogólne:

  1. Wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 wraz z wymaganymi załącznikami składamy w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne w okresie od 1 września do 15 września 2021 r.

  2. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Czarne.

  3. Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (528 zł/os.), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie w wysokości 600 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r., natomiast kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 345 zł.

  1. Przyjmuje się, że z powyżej  1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9 ww. ustawy o pomocy społecznej.

  2. Świadczenie przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

   - wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczym –   do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauk;

6. Ustalenie dochodu: wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.).

Jednocześnie przypominamy, że w ramach przyznanego stypendium możemy dokonać zakupu tylko i wyłącznie określonych produktów (kwalifikowanych).

Wydatki kwalifikowane do refundacji wydatków w ramach stypendium szkolnego:

- podręczniki, ćwiczenia szkolne (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych) słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, mapy, globusy, literatura zawodowa związana z edukacją itp.,

- przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, piórniki, farby, kartony, bloki rysunkowe, brystol, kalkulatory, teczki szkolne, okładki itp.,

- tornister, plecak szkolny, worek na obuwie itp.,

- komputer, klawiatura, myszka, drukarka itp.,

- sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportową

- strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (dresy, bluzy dresowe, spodenki sportowe,

  T-shirt, koszulki sportowe)

- obuwie sportowe typu: adidasy, tenisówki, halówki, trampki- na obowiązkowe zajęcia z wych. fizycznego,

- pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych  poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w internacie,

- poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów dojazdu; zakup biletu miesięcznego,

- inne związane bezpośrednio z obowiązkowymi zajęciami w szkole.

 Nie można finansować zakupu:

- obuwia i odzieży codziennego użytku (kurtki, swetry, czapki, sandały, buty, bielizna osobista itp.),

- stroje odświętne,

- wyżywienia w szkole i internacie, ubezpieczenia uczniów, itp.

- zakupu produktów na raty.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły leży w kompetencji ośrodka pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego (stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki - odzież i obuwie mogą stanowić pomoc jedynie, jeżeli wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia).

 Faktury i rachunki

- przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia,

- jeżeli zakupiony towar w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku ma tylko kody, oznaczenia symbolem lub skróconą nazwą, to powinna być dopisana pełna nazwa zakupionego towaru potwierdzona pieczęcią sprzedawcy i podpisem wystawcy faktury lub rachunku,

Jednocześnie przypominamy, iż Wnioskodawcy korzystający z pomocy materialnej o charakterze socjalnym zobowiązani są niezwłocznie w terminie do 7 dni poinformować organ udzielający pomocy, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.

 

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem w Referacie Organizacyjno- Oświatowym , pok. nr 35

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel.: 598332079 wew. 25

poniedziałek
od godz. 7.00 do 16.00

wtorek-czwartek
od godz. 7.00 do 15.00

piątek
od godz. 7.00 do 14.00


 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

  • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.1876 ze zm.) 

Referat ORiOŚ

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja stypendia szkolne w roku szkolnym 2021 2022.odt (ODT, 29.59Kb) 2021-08-18 14:07:04 96 razy
2 wniosek_stypendium_szkolne 2021.doc (DOC, 61.00Kb) 2021-08-18 14:07:04 101 razy
3 wzor_oswiadczenia_o_pozostawaniu_bez_pracy 2021.odt (ODT, 12.25Kb) 2021-08-18 14:07:04 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 18-08-2021 14:07:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Boradyn 17-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 18-08-2021 14:07:04