Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2022 roku

BURMISTRZ CZARNEGO

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2022 r., a dotyczących:

1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

  1. organizowanie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu na terenie sołectw Gminy Czarne;

  2. organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne;

  3. organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie gminy Czarne dla dzieci i młodzieży.

2. Edukacja poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz udzielenie pomocy materialnej uczącej się młodzieży.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi 238.800,00 zł.

Pełen tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne http://bip.czarne.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Oferty wg wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) należy składać osobiście lub przesłać przesyłką pocztową w terminie do dnia 28.12.2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne.

Oferta powinna być złożona w kopercie z napisem “Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Czarne – 2022”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferty złożone wg innych wzorów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i zwrócone oferentowi.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór oferty.docx (DOCX, 27.93Kb) 2021-12-08 09:45:43 202 razy
2 Wzór sprawozdania.docx (DOCX, 26.73Kb) 2021-12-08 09:45:43 175 razy
3 program współpracy - Uchwała 0007.51.2021.pdf (PDF, 878.46Kb) 2021-12-08 09:45:24 360 razy
4 Komunikat.pdf (PDF, 56.80Kb) 2021-12-08 09:45:24 214 razy
5 Zarządzenie Nr 0050.176.2021 i regulamin.pdf (PDF, 488.48Kb) 2021-12-08 09:45:24 218 razy
6 formularz zgłoszenia kandydatów na członków komisji (, 13.33Kb) 2021-12-08 09:45:24 191 razy
7 zgoda na przetwarzanie danych (, 40.00Kb) 2021-12-08 09:45:24 201 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 08-12-2021 09:40:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 14-06-2022 12:06:31