Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2023
Burmistrza Czarnego

z dnia 04 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr 0007.58.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023 oraz zarządzenia Nr 0050.198.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie:

  1. Ewa Literska – podinspektor ds. promocji i strategii gminy, organizacji pozarządowych – Przewodniczący Komisji;
  2. Monika Boradyn – podinspektor Referatu Organizacyjno-Oświatowego – Członek Komisji;
  3. Renata Skiera – inspektor ds. zamówień publicznych i planowania przestrzennego – Członek Komisji.

§ 2. Komisja Konkursowa rozpoczyna pracę w dniu 19.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na zasadach określonych w Rozdziale 9, załącznika do uchwały   Nr 0007.58.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023 oraz według §6 załącznika do Zarządzenia Nr 0050.198.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. 

§ 3. 1. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

2. Uczestnictwo w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatne.

3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie_0050.2.2023.pdf (PDF, 82.04Kb) 2023-01-04 14:22:06 119 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Literska 04-01-2023 14:22:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 04-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 04-01-2023 14:23:32