Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Zarządzenie Nr  0050.5.2023
Burmistrza Czarnego

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.), uchwały nr 0007.58.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz Zarządzenia Nr 0050.198.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2)  edukacji,

ogłoszonego zarządzeniem Nr 0050.198.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

            § 2. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert wskazanego w §1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wymaga ogłoszenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

§ 4. Warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie korekty harmonogramu realizacji zadania złożonego w ofercie wraz z korektą kalkulacji kosztów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 0050.5.2023.pdf (PDF, 122.62Kb) 2023-01-20 13:25:35 63 razy
2 Zarządzenie_0050.2.2023.pdf (, 82.04Kb) 2023-01-20 13:22:12 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Literska 20-01-2023 13:08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 19-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 20-01-2023 13:27:10