Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem ogłasza nabór na stanowisko: pracownika obsługi- sprzątaczki

                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej

im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem  ogłasza nabór na stanowisko:

                                                                          pracownika obsługi- sprzątaczki

 

   I. Wymiar czasu pracy : 1 etat

1.  Miejsce pracy- Szkoła Podstawowa im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem

ul. Parkowa 4, 77-330 Czarne.

2. Wynagrodzenie miesięczne zgodne z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 1102) zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

   1. Okres zatrudnienia : od 01 października  2023 r.- trzymiesięczny okres próbny

z   możliwością przedłużenia.

   1.  Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę.
   2. Wymagania związane ze stanowiskiem :

1. niezbędne:

a) wykształcenie podstawowe lub zawodowe,

b) obywatelstwo polskie,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

d) niekaralność,

e) dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac sprzątaczki,

                        g) dokładność i solidność, dbanie o czystość i powierzone mienie placówki.
 

   1. Zakres zadań wykonywanych:

- sprzątanie wyznaczonego rejonu, może on ulec zmianie w wypadku konieczności,

- wietrzenie sprzątanego pomieszczenia

- zamiecenie podłóg i przetarcie wilgotną ścierką,

- podłogi pokryte lenteksem, wykładziną itp. wymyć wodą z dodatkiem odpowiedniego środka,

- przetarcie na mokro mebli, tablic, gablot, obrazów, parapetów itp.

-odsuwanie podczas sprzątania wszystkich ruchomych przedmiotów i mebli jak: ławki, krzesła , stoliki.

- opróżnianie koszy na  śmieci,

- mycie sanitariatów, zaopatrzenie ich w papier toaletowy, mydło, ręczniki,

- mycie korytarzy, podestów i schodów,

- po sprzątaniu sprawdzenie zabezpieczeń okien, kranów, drzwi, wyłączenie   oświetlenia.

 

            Sprzątanie okresowe obejmuje :

  • obmiatanie sufitów i ścian z pojawiających się pajęczyn,
  • mycie szyb i okien, zdejmowanie firan i zasłon do prania,
  • sprzątanie szkoły po remontach ( w godzinach służbowych).

W czasie pełnienia swoich obowiązków zgłaszać przełożonemu wszystkie dostrzeżone braki              w wyposażeniu lub uszkodzenia urządzeń sanitarnych, instalacji, oszklenia, wyposażenia pracowni przedmiotowych i pokoi administracyjnych objętych obszarem sprzątania.

Pracownik zobowiązany jest również do wykonywania na polecenie dyrektora i wicedyrektorów prac związanych z aktualną pilną potrzebą szkoły, które nie zostały wymienione w opisywanym zakresie obowiązków.

 1. Wymagane dokumenty :

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(załącznik nr 1)

d) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,(załącznik  nr 2)

e) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,

f) kserokopia dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe bądź umiejętności,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (t.j, Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).(załącznik nr 3)

h) podpisana klauzula informacyjna zamieszczona przy ogłoszeniu.(załacznik nr 4).

 

Dokumenty przedkładane w formie kopii potwierdzone przez kandydatów klauzulą ,, za zgodność

 z oryginałem”.

 

VI. Wymagane dokumenty należy:

I) przesłać:

1. na adres mailowy: zsczarne@wp.pl,

2. pocztą na adres Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4, 77-330 Czarne

lub

II) złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4, 77-330 Czarne.

 

W trybie I.1 w temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko pracownika obsługi- sprzątaczki.

W trybie I.2 oraz II dokumenty należy przekazać w zaklejonej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika obsługi- sprzątaczki”. We wszystkich przypadkach i trybach -do dnia 22 września 2023 r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 598332741.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Czarne, dnia 12.09.2023 r.

(miejscowość, data)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_28723092107500.pdf (PDF, 25.39Kb) 2023-09-21 09:52:54 44 razy
2 Załącznik nr 3- oświadczenie o czynnościach prawnych, o niekaralności, przetwarzaniu danych osobowych.odt (ODT, 5.91Kb) 2023-09-13 09:25:51 33 razy
3 Załącznik nr 1- kwestionariusz osobowy.odt (ODT, 8.53Kb) 2023-09-13 09:25:51 30 razy
4 Załącznik nr 2- oświadczenie brak przeciwwskazań zdrowotnych.odt (ODT, 13.29Kb) 2023-09-13 09:25:51 30 razy
5 Załącznik nr 4- KLAUZULA RODO.pdf (PDF, 80.93Kb) 2023-09-13 09:25:51 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Remus 13-09-2023 09:25:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Dąbrowa-Jaworska 13-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Remus 21-09-2023 09:52:54