Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie /zawiadomienie o wydanej w dniu 15.09.2023 r. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto. Burmistrza Czarnego znak: RIPiOŚ 6220.1.2017JK z dnia 31 maja 2017 r.

                                                           Czarne, 15 września 2023 r.

OŚ 6220.1.2017JK

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 dalej ustawa ooś)

podaję do publicznej wiadomości informację

o r a z

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 - dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy

ooś

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej w dniu 15.09.2023 r. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto. Burmistrza Czarnego znak: RIPiOŚ 6220.1.2017JK z dnia 31 maja 2017 r.  

               Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni we Pile ,Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu , ul Moniuszki 12, 77-330 Czarne pokój 27 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40  § 4 k.p.a Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP lub innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP  i nie działa za pośrednictwem konsula RP, jest obowiązana wskazać w RP pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 40  § 5 k.p.a. w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń (w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne ) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarne www.bip.czarne.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomieni uznaje się za doręczone po upływie 14, dni od dnia  w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Czarnego

/-/ Piotr Zabrocki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 dezyzja zmieniajaca decyzję o śodowiskowych uwarunkowaniach.pdf (PDF, 738.84Kb) 2023-09-20 14:01:13 20 razy
2 obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniajacej.pdf (PDF, 128.57Kb) 2023-09-20 14:01:13 21 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kosowska 20-09-2023 14:01:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 20-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kosowska 20-09-2023 14:01:13